نشست مشترک سفرای کشورهای افریقایی در ایران

شناسه خبر: 81832 -

سه شنبه 22 مهر 1393 - 18:10

شناسه خبر: 81832

- دیدارهای خارجی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده