دیدار با معاون اول نخست وزیر ویتنام

سه شنبه 22 مهر 1393 - 15:41

شناسه خبر: 81828