سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار

شناسه خبر: 81824 -

سه شنبه 22 مهر 1393 - 13:36

شناسه خبر: 81824

- دیدارهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده