بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

شناسه خبر: 81780 -

شنبه 19 مهر 1393 - 15:21

شناسه خبر: 81780

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده