دکتر نهاوندیان در جمع اساتید و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا:

ایران آماده جهش اقتصادی است/ همه ایرانیان برای پیشرفت تلاش کنند/ رقابتی شدن اقتصاد با حذف رانت خواری محقق می شود

رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: ایران خود را برای یک جهش بلند در اقتصاد آماده می کند و دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور باید در این زمینه نقش خود را بخوبی ایفا کنند.

شناسه خبر: 81434 -

شنبه 5 مهر 1393 - 19:23

دکتر محمد نهاوندیان صبح شنبه به وقت نیویورک و در جمع دانشجویان و اساتید ایرانی مقیم آمریکا تصریح کرد: ایجاد ثبات و ارامش و حمایت از تولید سیاست جدی دولت در حوزه اقتصاد است و این دولت بشدت با مصرف محور شدن اقتصاد مبارزه می کند.
دکتر نهاوندیان با اشاره به حضور شرکت های بزرگ از کشورهای مختلف برای حضور در بازار ایران و نیز گزارش های مثبت نهادهای بین المللی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بر بهره گیری از فرصت بوجود آمده برای شکوفایی اقتصاد و توسعه کشور تاکید کرد.
وی گفت: دولت تدبیر و امید عزمش را برای باز کردن غل و زنجیر از پای مردم در حوزه اقتصاد جزم کرده است و از همه صاحبنظران می خواهد درزمینه اجرای بهتر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وارد میدان شوند.
رییس دفتر رییس جمهور از ایرانیان مقیم آمریکا خواست تا ضمن ادای دین به کشور تمام مساعی خود را برای آبادانی ایران بکار ببندند.
دکتر نهاوندیان موفقیت های دولت در کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف برنامه افق چشم انداز کشوررا خاطرنشان ساخت و با بیان اینکه دولت با ایجاد شفافیت اطلاعاتی به دنبال از بین بردن منافذ رانت خواری در اقتصاد است، گفت: راه حل مبارزه با رانت خواری رقابتی کردن این حوزه است تا دونده واقعی، برنده مسابقه باشد.
وی رشد پایدار را در گرو اقتصاد مبتنی بر بهره وری ارزیابی کرد و با ابرازتاسف از اینکه اقتصاد ایران هنوز مبتنی بر منابع است، افزود: دانشجویان ایرانی که تجربه زندگی و کار در اقتصاد رقابتی را دارند می توانند کشور را به سمت اقتصاد مبتنی بر بهره وری و نوآوری هدایت کنند.
رییس دفتر رییس جمهوری از اختصاص منابع قابل توجهی به صندوق حمایت از نوآوری در یکسال گذشته خبرداد و گفت: میدان برای حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان باز است تا ایده های نو مجال شکوفایی داشته باشند.
دکتر نهاوندیان افزود: امروز محدودیت های کلاسیک نظیرتحریم یا تعرفه نمی تواند مانع از همکاری شرکت های اقتصادی آمریکایی و ایرانی شود.

شناسه خبر: 81434

- سفرهای خارجی

- دفتر رئیس‌جمهوری