سخنرانی رییس جمهوری در اجلاس تغییرات اب وهوا

سه شنبه 1 مهر 1393 - 18:56

شناسه خبر: 81132