متن کامل مصاحبه آغاز سفر به استان لرستان

-

شناسه خبر: 80941 -

چهارشنبه 28 خرداد 1393 - 09:34


گزارشگر:
آقای روحانی! خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به لرستان خوش آمدید. از اهداف و برنامه‌های سفر بفرمایید و اینکه دولت تدبیر و امید برای پاسخگویی به مطالبات مردم لرستان در دو حوزة اشتغال و مهار آب‌ها چه برنامه‌ای دارد و این سفر در نهایت چه دستاوردهای ملموسی برای مردم لرستان خواهد داشت، ان‌شاءالله.

رئیس جمهور:
خیلی خوشحالم که در این سفر دو روزه در محضر مردم دلاور، خونگرم، ایثارگر و فداکار استان عزیز لرستان هستیم. این استان با مشکلاتی مواجه است؛ از جمله مسئله بیکاری و مهار آب‌ها که اشاره کردید و سایر مسائلی که استان با آن مواجه است. ان‌شاءالله در این سفر نسبت به این موارد تصمیماتی که اتخاذ شده به اطلاع مردم خواهد رسید و در جلسة نخبگان، ایثارگران، علما و عشایر نکاتی که مورد نظر است استماع و جمع‌بندی خواهد شد و در مجموع تصمیماتی در تهران و در جمع وزیران برای استان اتخاذ شده که به عرض مردم خواهد رسید.
در اینجا هم ممکن است نکات دیگری مد نظر باشد که آنها را هم مورد تصویب قرار خواهیم داد، برای اینکه استان لرستان بتواند شرایط آینده شاهد بهبود زندگی مردم به ویژه در زمینة اشتغال باشد.
به همة شهیدان که از این سرزمین، دیار و کشور دفاع کردند و به همة ایثارگران، خانوادة شهدا و همچنین مجروحان، جانبازان، آزادگان و همة دلاوران این سرزمین درود می فرستیم. متشکرم.

شناسه خبر: 80941

- سفرهای استانی

- متن کامل مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار برگزیده