سفر به استان اردبیل - بازدید رییس دفتر رییس جمهور از ستاد سامانه الکترونیکی ارتباط مردم ودولت (سامد)

شناسه خبر: 80009 -

چهارشنبه 29 مرداد 1393 - 19:10

شناسه خبر: 80009

- سفرهای استانی

- دفتر رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده