هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند .|>"> هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند .|>" /> هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند .|>" />

در جلسه ای به ریاست دکتر روحانی؛

لایحه هوای پاک در هیات دولت بررسی شد

هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند .

شناسه خبر: 79293 -

چهارشنبه 25 تير 1393 - 14:06

در این جلسه گزارش کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست در خصوص لایحه "هوای پاک" (لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) به هیات وزیران ارائه شد و مواردی از آن به تصویب رسید.
هیات وزیران در ادامه تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی را پس از بحث و بررسی تصویب کرد.
الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال 1392 برای حوزه های علمیه ، مساجد ،دارالقرآن ها ، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از جمله مصوبات جلسه هیات وزیران بود.
به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکزپرورشی یا آموزشی غیردولتی ، هیات وزیران لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تا دو سال دیگر به تصویب رساند.
با توجه به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18 تیرماه 1387 ، لایحه اصلاح قانون مذکور توسط هیات وزیران تصویب شد . در این لایحه مواردی از قبیل تقسیم بندی شوراها به شوراهای یک و دو ، تعیین حدود صلاحیت ترکیب اعضای شوراها و چگونگی انتخاب اعضا و قضات مربوط ، شرایط عضویت ، افزایش نصاب دعاوی مالی به تناسب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه دادرسی و چگونگی هزینه کرد آن پیش بینی شده است.
تصویب آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

شناسه خبر: 79293

- جلسات

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده