دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری در گزارشی از فعالیت‌های ۱۱ ماهه دولت تدبیر و امید ، موفقیت های بدست آمده را مرهون الطاف الهی، حمایتهای مردم و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات دولت بتواند آینده بهتری را برای آحاد ملت فراهم کند."> دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری در گزارشی از فعالیت‌های ۱۱ ماهه دولت تدبیر و امید ، موفقیت های بدست آمده را مرهون الطاف الهی، حمایتهای مردم و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات دولت بتواند آینده بهتری را برای آحاد ملت فراهم کند." /> دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری در گزارشی از فعالیت‌های ۱۱ ماهه دولت تدبیر و امید ، موفقیت های بدست آمده را مرهون الطاف الهی، حمایتهای مردم و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات دولت بتواند آینده بهتری را برای آحاد ملت فراهم کند." />


رییس جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی:

موفقیت های دولت مرهون حمایت های مردم و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب است

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری در گزارشی از فعالیت‌های ۱۱ ماهه دولت تدبیر و امید ، موفقیت های بدست آمده را مرهون الطاف الهی، حمایتهای مردم و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: امیدواریم مجموعه اقدامات دولت بتواند آینده بهتری را برای آحاد ملت فراهم کند.

دوشنبه 23 تير 1393 - 23:11

رییس جمهوری، ایجاد آرامش در بخشهای مختلف کشور، مهار تورم، تلاش برای رفع مشکل رکود اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی، اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها، تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر، کاهش هزینه های درمانی و قرار گرفتن همه مردم تحت پوشش بیمه، برنامه ریزی برای حل مشکلات زیست محیطی، کنترل آبهای مرزی و بروز کردن ساختار کشاورزی و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز را از جمله مهمترین فعالیت ها و برنامه های دولت یازدهم برشمرد.

شناسه خبر: 79253