در جلسه ای به ریاست دکتر روحانی؛

مهمترین مسایل و مباحث اجرایی کشور در هیات وزیران بررسی شد

هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روزکشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شناسه خبر: 79240 -

يکشنبه 22 تير 1393 - 20:36

تصویب آیین نامه اجرایی بند(س) تبصره (3) قانون بودجه سال1393 کل کشور ازجمله مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.
مطابق این آیین نامه مقرر شده است دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود را در حوزه های فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی، خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند ، به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت (حداقل 10 سال ) واگذار نمایند.
این واگذاری ها باید از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری باشد.
همچنین دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا پایان مردادماه سال جاری از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاههای اطلاع رسانی ، مشخصات طرح های قابل واگذاری خود را اطلاع رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.
در پایان تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی ، به تصویب هیات وزیران رسید.


شناسه خبر: 79240

- جلسات

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده