دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید قرقیزستان با تأکید بر اینکه هیچ مانعی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود ندارد، گفت: همکاری های تنگاتنگ تهران – بیشکک در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی به نفع دو کشور و دو ملت است."> دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید قرقیزستان با تأکید بر اینکه هیچ مانعی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود ندارد، گفت: همکاری های تنگاتنگ تهران – بیشکک در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی به نفع دو کشور و دو ملت است." /> دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید قرقیزستان با تأکید بر اینکه هیچ مانعی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود ندارد، گفت: همکاری های تنگاتنگ تهران – بیشکک در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی به نفع دو کشور و دو ملت است." />


رییس جمهوری در دیدار سفیر جدید قرقیزستان:

برای توسعه روابط ایران و قرقیزستان هیچ مانعی وجود ندارد

دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید قرقیزستان با تأکید بر اینکه هیچ مانعی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود ندارد، گفت: همکاری های تنگاتنگ تهران – بیشکک در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و علمی به نفع دو کشور و دو ملت است.

دوشنبه 2 تير 1393 - 12:29

رییس جمهوری با اشاره به مذاکراتش با رییس جمهوری قرقیزستان در خصوص طرح اتصال راه آهن سراسری میان کشورهای منطقه که از چین آغاز و به بندر چابهار ختم می شود، اظهار داشت: اتصال راه های ریلی، جاده ای و هوایی منجر به نزدیک شدن دو کشور در حوزه های مختلف خواهد شد.
دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن توافق ها برای تأمین منافع دو ملت، اظهار امیدواری کرد که در طول مأموریت سفیر جدید قرقیزستان مناسبات فی ما بین بیش از پیش ارتقا یابد.
رسان بک عثمان علی اف سفیر جدید قرقیزستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام گرم رییس جمهور کشورش، بر توسعه روابط دو کشور تأکید کرد و گفت: ایران امروز یک قدرت جهانی است و با توجه به برخورداری از ظرفیت های بسیار بالا در زمینه های مختلف، بیشکک از گسترش همکاری ها با تهران استقبال می کند.
وی با اشاره به اینکه نخستین سفر خارجی رییس جمهوری کشورمان جهت حضور در اجلاس شانگهای به قرقیزستان انجام شد، گفت: تمامی مساعی خود را برای تحقق خواست روسای جمهور دو کشور به منظور تعمیق مناسبات دو کشور دوست بکار خواهد بست.
رسان بک عثمان علی اف اهمیت ایجاد خطوط هوایی بین دو کشور برای توسعه فعالیت های اقتصادی را یادآور شد و گفت: ما خواهان افزایش حجم مبادلات با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

شناسه خبر: 78833