دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با بیان اینکه استان لرستان استعدادهای فراوانی در بخش صنعتی دارد، گفت: به فضل الهی امسال و سال آینده سال پیشرفت در زمینه اشتغال و توسعه استان لرستان خواهد بود.|>"> دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با بیان اینکه استان لرستان استعدادهای فراوانی در بخش صنعتی دارد، گفت: به فضل الهی امسال و سال آینده سال پیشرفت در زمینه اشتغال و توسعه استان لرستان خواهد بود.|>" /> دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با بیان اینکه استان لرستان استعدادهای فراوانی در بخش صنعتی دارد، گفت: به فضل الهی امسال و سال آینده سال پیشرفت در زمینه اشتغال و توسعه استان لرستان خواهد بود.|>" />

رییس جمهوری در جریان بازدید از مجتمع پتروشیمی لرستان تشریح کرد؛

طرح های گسترده دولت برای اشتغالزایی و رونق بخش های صنعتی و کشاورزی استان لرستان

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با بیان اینکه استان لرستان استعدادهای فراوانی در بخش صنعتی دارد، گفت: به فضل الهی امسال و سال آینده سال پیشرفت در زمینه اشتغال و توسعه استان لرستان خواهد بود.

شناسه خبر: 78732 -

چهارشنبه 28 خرداد 1393 - 20:28

رییس جمهوری عصر چهارشنبه در جریان بازدید از مجتمع پتروشیمی لرستان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این مجتمع در ماههای آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید،گفت: دولت برای تامین خوراک لازم این مجتمع به تعهد خود عمل خواهد کرد.
دکتر روحانی با بیان اینکه پتروشیمی از لحاظ تولید محصولات اهمیت بسیاری دارد اما اشتغالزایی آن محدود است،تصریح کرد: دولت در این زمینه تصمیم دارد در کنار مجتمع پتروشیمی لرستان، شهرک صنایع پایین دستی پتروشیمی را در خرم آباد احداث کند.
رییس جمهوری افزود: سرمایه گذاری اولیه شهرک صنعتی پتروشیمی را دولت انجام خواهد داد و بخش خصوصی، صنایع پایین دستی پتروشیمی را اداره خواهد کرد.
دکتر روحانی گفت: استان استعدادهای فراوانی در بخش صنعتی دارد و در این زمینه مقرر شده کارخانه لاستیک سازی و سنگ بری مدرن در سطح استان احداث شود.
رییس جمهور با اشاره به اینکه کشاورزی در ایجاد اشتغال در استان نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: همه اقدامات دولت در راستای توسعه و ایجاد اشتغال در استان است.
رییس جمهوری با بیان اینکه در جلسه کارآفرینان استان اراده جدی آنها را شاهد بودم ،گفت: از بخش خصوصی دعوت می کنم تا در استان لرستان سرمایه گذاری کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد تا تحول مثبتی در سطح استان ایجاد شود.

شناسه خبر: 78732

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده