دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان لرستان شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی خرم آباد مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.|>"> دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان لرستان شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی خرم آباد مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.|>" /> دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان لرستان شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی خرم آباد مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.|>" />

استقبال گسترده لرستانی ها از کاروان تدبیر و امید

دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان لرستان شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی خرم آباد مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.

شناسه خبر: 78695 -

چهارشنبه 28 خرداد 1393 - 10:01

ازدحام حضور مردم به حدی است که حرکت خودروی حامل رییس جمهوری به کندی انجام می گیرد.
در قسمتی از مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی خرم آباد برخی از عشایر این استان با لباس محلی و با اسب خودروی حامل رییس جمهوری را تا محل سخنرانی همراهی می کنند.
دکتر روحانی تا دقایقی دیگر در اجتماع مردم این استان سخنرانی می کند.

شناسه خبر: 78695

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده