تاکید دکتر جهانگیری و رییس جمهور اروگوئه بر توسعه و تعمیق روابط

معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیاست مستقلی که در آمریکای لاتین حاکم است، گفت: ایران به دنبال گسترش روابط با کشورهای منطقه آمریکای لاتین است و علی رغم فاصله طولانی، روابط خوبی میان ایران و برخی کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد.

شناسه خبر: 78667 -

دوشنبه 26 خرداد 1393 - 10:14

دکتر اسحاق جهانگیری عصر یکشنبه به وقت محلی در دیداررییس جمهور اروگوئه که در حاشیه اجلاس گروه 77 برگزار شد، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و همکاری ها با اروگوئه در تمامی زمینه ها خبرداد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران آمادگی دارد دانش و تجربیات خود را در اختیار اروگوئه قرار دهد بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد.
دکتر جهانگیری افزود: برگزاری کمیسیون مشترک فرصت مناسبی است تا دو کشور از توانمندیها و ظرفیت های یکدیگر مطلع شده و زمینه های همکاری مشترک را شناسایی کنند.
رییس جمهور اروگوئه نیز در این دیدار با بیان اینکه خواهان گسترش و تعمیق روابط در همه زمینه ها با ایران هستیم گفت: اروگوئه در چارچوب تنوع بخشی به روابط اقتصادی و سیاسی خود به دنبال توسعه و روابط با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به ظرفیت های گسترده ایران در بخش های مختلف افزود: ایران و اروگوئه می توانند برای یکدیگر مکمل اقتصادی باشند و همکاریهای مشترک خودرا در بخش های مختلف ارتقا دهند.
رییس جمهور اروگوئه نیز تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور را ضروری دانست و گفت: نماینده وزارت خارجه اروگوئه را برای پیگیری این کار مامور خواهم کرد.

شناسه خبر: 78667

- سفرهای خارجی

- معاون اول