معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی ایران و شیلی گفت: روابط اقتصادی دو کشور در گذشته روابطی پویا بوده ولی متاسفانه در سالهای اخیر روند آن با کندی روبرو شده است که امیدوارم بازگشت خانم باچلت به قدرت بتواند گامی در جهت توسعه روابط اقتصادی تهران – سانتیاگو باشد. |>"> معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی ایران و شیلی گفت: روابط اقتصادی دو کشور در گذشته روابطی پویا بوده ولی متاسفانه در سالهای اخیر روند آن با کندی روبرو شده است که امیدوارم بازگشت خانم باچلت به قدرت بتواند گامی در جهت توسعه روابط اقتصادی تهران – سانتیاگو باشد. |>" /> معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی ایران و شیلی گفت: روابط اقتصادی دو کشور در گذشته روابطی پویا بوده ولی متاسفانه در سالهای اخیر روند آن با کندی روبرو شده است که امیدوارم بازگشت خانم باچلت به قدرت بتواند گامی در جهت توسعه روابط اقتصادی تهران – سانتیاگو باشد. |>" />

دیدار وزیر خارجه شیلی با دکتر جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه روابط اقتصادی ایران و شیلی گفت: روابط اقتصادی دو کشور در گذشته روابطی پویا بوده ولی متاسفانه در سالهای اخیر روند آن با کندی روبرو شده است که امیدوارم بازگشت خانم باچلت به قدرت بتواند گامی در جهت توسعه روابط اقتصادی تهران – سانتیاگو باشد.

شناسه خبر: 78652 -

يکشنبه 25 خرداد 1393 - 17:09

دکتر اسحاق جهانگیری عصر شنبه به وقت محلی در دیدار وزیر خارجه شیلی که در محل اقامت معاون اول رییس جمهور کشورمان انجام شد، اظهار داشت: ظرفیت های فراوانی برای توسعه مناسبات وجود دارد و این امر می تواند منجر به گسترش سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر داشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: تلاشمان این است که روابط خود را با دنیا و بخصوص کشورهای صنعتی ارتقاء دهیم .
دکتر جهانگیری با بیان اینکه توافقات خوبی میان ایران و کشورهای 1+5 صورت گرفته است، افزود: در منطقه ما کشورهایی وجود دارند که بمب اتمی داشته ، عضو ان پی تی نیستند و هیچ نظارتی هم بر فعالیت هایشان انجام نمی شود.
معاون اول رییس جمهور گفت: منطقه ما گرفتار افراط و خشونت است و نیروهای افراطی در عراق مرتکب جنایت های وحشیانه ای می شوند که در دنیا بی سابقه است.
دکتر جهانگیری با تاکید بر لزوم گسترش روابط میان ایران وشیلی افزود: امیدوارم به زودی شاهد تاسیس نمایندگی شیلی در ایران باشیم و گفتگوها و تبادل هیات های دو کشور را افزایش دهیم.
وزیر خارجه شیلی هم با بیان اینکه روابط ایران وشیلی از گذشته روابطی خوب و نزدیک بوده است، گفت: شیلی برای ملت ایران به جهت تاریخ و تمدن کهن و دستاوردهای بزرگ احترام فراوانی قائل است.
وی بر ضرورت تمرکز بر اقدامات و پروژه های ناتمام گذشته همچون همکاری در بخش معدن تاکید کرد و افزود: در این زمینه مشکلات فنی وجود دارد که باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود.
وزیر خارجه شیلی با بیان اینکه ایران از بازار خوبی برخوردار است، تصریح کرد: ایران بدلیل نفوذی که در منطقه دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شیلی علاقه مند است روابط خود را با ایران گسترش دهد.
وی اجلاس گروه 77 را زمینه ای برای مطرح شدن موضوعات مهم و قابل توجه دانست و گفت: در این اجلاس می توانیم برای رفع موانع موجود در جهت رشد وتوسعه کشورها به راهکارهای مناسبی دست پیدا کنیم.

شناسه خبر: 78652

- سفرهای خارجی

- معاون اول