رییس جمهوری در جمع رییس و اعضای شهر تهران

شناسه خبر: 78617 -

شنبه 24 خرداد 1393 - 20:26

شناسه خبر: 78617

- جلسات

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده