سفر به ترکیه

دیدار با تجار ، بازرگانان و صاحبان صنایع

شناسه خبر: 78441 -

سه شنبه 20 خرداد 1393 - 14:52

شناسه خبر: 78441

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده