حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز دوشنبه از سوی "عبدالله گل " رییس جمهوری ترکیه در کاخ ریاست جمهوری این کشور در آنکارا ، مورد استقبال رسمی قرار گرفت.|>"> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز دوشنبه از سوی "عبدالله گل " رییس جمهوری ترکیه در کاخ ریاست جمهوری این کشور در آنکارا ، مورد استقبال رسمی قرار گرفت.|>" /> حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز دوشنبه از سوی "عبدالله گل " رییس جمهوری ترکیه در کاخ ریاست جمهوری این کشور در آنکارا ، مورد استقبال رسمی قرار گرفت.|>" />

استقبال رسمی رییس جمهوری ترکیه از دکتر روحانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز دوشنبه از سوی "عبدالله گل " رییس جمهوری ترکیه در کاخ ریاست جمهوری این کشور در آنکارا ، مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

شناسه خبر: 78317 -

دوشنبه 19 خرداد 1393 - 12:46


مراسم استقبال رسمی از دکتر روحانی با شلیک 21 گلوله توپ آغاز و سپس با قرار گرفتن روسای جمهوری دو کشور در جایگاه ویژه، سرود ملی ایران و ترکیه نواخته شد.
دکتر روحانی و عبدالله گل سپس از یگان تشریفات حاضر در محل استقبال سان دیده و پس از ادای احترام به پرچم کشورهای یکدیگر، مقامات عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی رﺳﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات وارد ﺗﺎﻻر ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ˈﭼﺎﻧﮑﺎﯾﺎˈ ﺷﺪﻧﺪ.
در حال حاضر ملاقات خصوصی روسای جمهوری ایران و ترکیه در حال برگزاری است.

شناسه خبر: 78317

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده