دکتر جهانگیری در بدو ورود به لرستان:

راه حل مشکل بیکاری سرمایه گذاری و فعال شدن بخش خصوصی است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مشکل بیکاری یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور است، گفت: چالش بیکاری تنها مختص استان لرستان نیست بلکه سایر استانها نیز با این مشکل مواجه هستند و برای حل آن راهی جز سرمایه گذاری و فعال شدن بخش خصوصی وجود ندارد.

شناسه خبر: 78164 -

دوشنبه 12 خرداد 1393 - 11:12

دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز (دوشنبه) در بدو ورود به استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت وظیفه دارد بسترهای مناسب را برای سرمایه گذاری و فعال شدن بخش خصوصی هموار کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه استان لرستان از پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی برخوردار است خاطرنشان کرد: این استان با داشتن منابع آب، معادن و موقعیت جغرافیای مناسب، نباید با مشکل بیکاری روبرو باشد.
دکتر جهانگیری از نگاه ویژه دولت به این استان خبر داد و گفت: امیدوارم با برنامه ریزیهای دولت تدبیر و امید، مسائل و مشکلات این استان رفع شود.
وی همچنین در خصوص سد معشوره در استان لرستان نیز خاطرنشان کرد: رفع مشکلات این سد در دستور کار شورای عالی آب قرار دارد و امیدواریم تصمیمات راهگشا برای این سد اتخاذ شود.

شناسه خبر: 78164

- سفرهای داخلی

- معاون اول