با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و امیر دولت کویت، شش سند همکاری در راستای توسعه و تعمیق روابط ایران و کویت به امضاء مقام‌های بلند پایه دو کشور رسید.|>"> با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و امیر دولت کویت، شش سند همکاری در راستای توسعه و تعمیق روابط ایران و کویت به امضاء مقام‌های بلند پایه دو کشور رسید.|>" /> با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و امیر دولت کویت، شش سند همکاری در راستای توسعه و تعمیق روابط ایران و کویت به امضاء مقام‌های بلند پایه دو کشور رسید.|>" />

با حضور امیر کویت و دکتر روحانی؛

ایران و کویت شش سند همکاری امضا کردند

با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و امیر دولت کویت، شش سند همکاری در راستای توسعه و تعمیق روابط ایران و کویت به امضاء مقام‌های بلند پایه دو کشور رسید.

شناسه خبر: 78122 -

يکشنبه 11 خرداد 1393 - 19:44

دکتر حسن روحانی و شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح عصر یکشنبه پس از دیدار و گفت و گو با یکدیگر و بررسی روابط دو کشور و راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات ایران و کویت در مراسم امضای اسناد همکاری مشترک حضور یافتند.
در این مراسم شش سند همکاری در بخش‌های مختلف به امضای وزرا و مقام های عالی رتبه دو کشور رسید.
موافقت نامه حمل و نقل هوایی، موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی، موافقت‌نامه امنیتی، یادداشت تفاهم همکاری‌های ورزشی، یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری و یادداشت تفاهم همکاری‌های زیست محیطی، شش سندی بود که در این مراسم به امضای مقام‌های بلند پایه ایران و کویت رسید.

شناسه خبر: 78122

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده