مصاحبه پس از نشست با وزیر، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت

دوشنبه 22 ارديبهشت 1393 - 14:09

شناسه خبر: 77440