دیدار با رئیس کمیسیون امور مالی پارلمان فرانسه

دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 19:47

شناسه خبر: 77069