دیدار با فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان

دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 - 13:36

شناسه خبر: 77002