گفتگو با خبرنگاران پس از نشست با وزیر، معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی

دوشنبه 1 ارديبهشت 1393 - 20:10

شناسه خبر: 76860