تقدیم استوارنامه سفیر نیوزیلند

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 - 13:05

شناسه خبر: 76815