تقدیم استوارنامه سفیر فیلیپین

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393 - 12:58

شناسه خبر: 76811