دیداربا وزیر برنامه ریزی و توسعه ترکیه

شناسه خبر: 76693 -

چهارشنبه 27 فروردين 1393 - 17:44

شناسه خبر: 76693

- دیدارهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده