امضای سه یادداشت تفاهم و یک موافقنامه همکاری میان ایران و آذربایجان

چهارشنبه 20 فروردين 1393 - 13:35

شناسه خبر: 76557