عیادت از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)

جمعه 15 فروردين 1393 - 15:17

شناسه خبر: 76429