سفر به افغانستان - سخنرانی در مراسم جشن جهانی نوروز

شناسه خبر: 76298 -

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 13:29

شناسه خبر: 76298

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده