سفر به افغانستان - خروج از افغانستان

شناسه خبر: 76297 -

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 16:17

شناسه خبر: 76297

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده