سفر به افغانستان - حضور در مراسم جشن جهانی نوروز

شناسه خبر: 76287 -

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 13:15

شناسه خبر: 76287

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده