سفر به افغانستان - نشست چهار جانبه روسای جمهور ایران، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 13:10

شناسه خبر: 76270