سفر به افغانستان - نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، افغانستان و تاجیکستان

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 13:05

شناسه خبر: 76268