سفر به افغانستان - ورود رییس جمهوری به کابل

شناسه خبر: 76256 -

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 12:48

شناسه خبر: 76256

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده