بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شنبه 10 اسفند 1392 - 12:38

شناسه خبر: 75603