دیدارِ با رئیس شورای بین‌المللی صنایع سوئد

شناسه خبر: 73465 -

چهارشنبه 27 آذر 1392 - 14:40

شناسه خبر: 73465

- دیدارهای خارجی

- دفتر رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده