گردهمایی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور

شناسه خبر: 73444 -

سه شنبه 26 آذر 1392 - 14:34

شناسه خبر: 73444

- دیدارهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده