دیدار نخست وزیر عراق

شناسه خبر: 73207 -

پنجشنبه 14 آذر 1392 - 13:52

شناسه خبر: 73207

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم