دیدار سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان

چهارشنبه 6 آذر 1392 - 15:17

شناسه خبر: 73005