دیدار سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان

شناسه خبر: 73005 -

چهارشنبه 6 آذر 1392 - 15:17

شناسه خبر: 73005

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم