دیدار وزیر امور خارجه ترکیه

چهارشنبه 6 آذر 1392 - 15:11

شناسه خبر: 73003