دیدار وزیر امور خارجه ترکیه

شناسه خبر: 73003 -

چهارشنبه 6 آذر 1392 - 15:11

شناسه خبر: 73003

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم