تقدیم استوارنامه سفیر جدید کوبا

شنبه 27 مهر 1392 - 10:55

شناسه خبر: 72311