در احکامی جداگانه از سوی مرتضی بانک انجام شد؛

انتصاب دبیر و اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوری

مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در احکامی جداگانه دکتر محمدرضا اکبری را به سمت «دبیر و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری» و آقایان دکتر سعید سرکار، دکتر سیدمهدی رضایت، دکتر سیدمحمد اکرمی را به عنوان «اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرد.

شناسه خبر: 72192 -

سه شنبه 16 مهر 1392 - 14:35

متن حکم معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای دکتر محمدرضا اکبری بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدرضا اکبری
سرپرست محترم مرکز بهداشت و درمان نهاد ریاست جمهوری
سلام علیکم؛

احتراماً، با توجه به توانمندی‌های تخصصی و تجارت ارزشمند جنابعالی در حوزه سلامت، به موجب این حکم به عنوان «دبیر و عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌گردید.
امیدوارم با حضور جنابعالی در شورای درمان نهاد ضمن بهره‌گیری از همه تلاش‌ها و استعدادهای موجود، شاهد ارتقاء سطح سلامت همکاران و خانواده محترم ایشان باشیم.
امید است با عنایات الهی و بهره‌مندی از استعدادهای موجود، در انجام وظایف و حسن جریان امور، افزایش بهره‌وری در رضایتمندی شغلی کارکنان، اثربخشی، کارآیی و توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه نهاد ریاست جمهوری در پرتو رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.
مرتضی بانک
همچنین متن حکم مرتضی بانک برای اعضای شورای درمان نهاد ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سعید سرکار
جناب آقای دکتر سیدمهدی رضایت
جناب آقای دکتر سیدمحمد اکرمی
سلام علیکم؛

احتراماً، با توجه به توانمندی‌های تخصصی و تجارت ارزشمند جنابعالی در حوزه سلامت، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری» منصوب می‌گردید.
امیدوارم با حضور جنابعالی در شورای درمان نهاد ضمن بهره‌گیری از همه تلاش‌ها و استعدادهای موجود، شاهد ارتقاء سطح سلامت همکاران و خانواده محترم ایشان باشیم.
امید است با عنایات الهی و بهره‌مندی از استعدادهای موجود، در انجام وظایف و حسن جریان امور، افزایش بهره‌وری در رضایتمندی شغلی کارکنان، اثربخشی، کارایی و توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه نهاد ریاست جمهوری در پرتو رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.
مرتضی بانک

شناسه خبر: 72192

- احکام و دستور العملها

- نهاد ریاست‌جمهوری