معاون حقوقی رییس جمهور در جلسه هم اندیشی با اساتید دانشکده حقوق:

تک تک مردم باید از حقوق شهروندی، امکانات، اختیارات و حقوقشان مطلع باشند

دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور در جلسه هم اندیشی با اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران در خصوص تدوین سند حقوق شهروندی اظهار داشت: حقوق شهروندی شامل مجموعه تکالیف بر عهده دولت و نهادهای اجرایی برای رسیدگی به حقوق شهروندان می باشد.

شناسه خبر: 72094 -

سه شنبه 9 مهر 1392 - 15:20

امین زاده با اشاره به موضوع تدوین سند جامع حقوق شهروندی به عنوان یکی از مسایل مورد تاکید دکتر روحانی در ایام انتخابات خاطر نشان کرد: حقوق شهروندی بسیاری از حوزه ها را شامل می شود به همین علت با کلیه وزرا مکاتبه شده است تا حوزه های کاری مرتبط با حقوق شهروندی خود را اعلام کنند و در این زمینه حتی با اقلیت های مذهبی و حوزه های علمیه نیز مکاتباتی صورت گرفته است که کلیه فعالیت هایی را که تاکنون در رابطه با حقوق شهروندی انجام داده اند به معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند تا برای هر چه بهتر انجام شدن این موضوع هیچ نکته ای مغفول نماند.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه حقوق شهروندی گفت: از آنجایی که امروزه بسیاری از نهادها از جمله قوه قضاییه، شهرداری تهران، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با مساله حقوق شهروندی سروکار دارند و به دلیل اهمیت این موضوع این سند نباید یک سویه تنظیم شود.
وی افزود: حق تساوی در برابر قانون، برخورداری از کرامت انسانی، امکان دادخواهی، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و حق برخورداری از محیط زیست سالم همگی عبارات خوبی هستند، ولی مهم این است که تک تک مردم از این حقوق خود آگاه و مطلع باشند و بدانند که امکانات و اختیارات و حقوقشان چطور بوده و چگونه باید پیگیری شود.
امین زاده تصریح کرد: بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که همگان در مقاطع و مشاغل گوناگون جامعه، آگاهی لازم را در خصوص حقوق شهروندی خود بدست آورند، همچنین می توان با پیش بینی و ارائه طرح ها و لوایح مناسب و مختلف در بخش های گوناگون فعالیت های خوبی را برای بهتر رعایت شدن قانون و حقوق شهروندی ارائه کرد.
در پایان این جلسه اساتید به ارائه نظرات و پیشنهادات خود نسبت به این موضوع پرداختند.

شناسه خبر: 72094

- جلسات

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری