استقبال رسمی و تشریح دستاوردهای سفر به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک

شنبه 6 مهر 1392 - 15:30

شناسه خبر: 72037