سفر به سازمان ملل

دیدار با اعضای انجمن آسیایی شورای روابط بین الملل آمریکا

جمعه 5 مهر 1392 - 08:58

شناسه خبر: 71854