سفر به سازمان ملل

دیدار با نخست وزیر ژاپن

شناسه خبر: 71826 -

پنجشنبه 4 مهر 1392 - 18:29

شناسه خبر: 71826

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده